SuccessIdeaWeb menggunakan Sistem Pengurusan Kandungan Web (Web Content Management System) Drupal CMS sebagai rangka kerja pembangunan yang pantas. Sistem ini teguh, hebat dan pembinaan bermodul yang membolehkan ia sesuai untuk membina laman web interaktif yang moden. Kepantasan perlaksanaan juga boleh diperbaiki dengan lebih baik dengan menggunakan banyak modul yang canggih yang boleh diguna pakai dan disokong oleh komuniti yang ramai yang menyumbang pembangunan berkualiti. Kami melaksanakan amalan reka bentuk laman web selari dengan piawaian terkini seperti semantik xHTML, Ajax, Javascripts dan CSS.

Drupal merupakan ”perisian terbuka “ yang mengambil masa ratusan ribu jam pembangunan oleh lebih seribu pengaturaca dari seluruh dunia. Ia termasuklah fungsi seperti daftar masuk pengguna, kawalan laluan, carian, keupayaan mengawal penggodam, dan sebagainya. Selain modul teras, kita juga boleh menambah modul tambahan yang mempunyai lebih banyak fungsi. Ini adalah termasuk email newsletter, rangkaian sosial, kalendar peristiwa, blog, dan lain-lain.

 
Selepas tiga bulan mengundi,Packt Publishing hari ini mengumumkan Drupal telah memenangi “Overall 2007 Open Source CMS Award”. Dengan undian lebih 18000 di laman web Packt berserta pendapat-pendapat daripada panel-panel juri yang berpengalaman, Drupal berjaya memenangi kemenangan kesuluruhan!

 

 

Pembangunan CMS Oleh pekerja dalaman berbanding CMS Drupal

drupal cmsDrupal telah wujud beberapa tahun dan akan berterusan di bangunkan oleh beratus-ratus pemaju yang aktif. Dengan adanya rekod, ia akan berterusan untuk dibangunkan dan di selenggarakan di masa hadapan. Pembangunan aktif yang berterusan adalah penting untuk pengambilan tapak dan perancangan. Dengan adanya system pembangunan dalaman CMS, pengaturcara anda perlu menyediakan dokumentasi yang sempurna, kerana ia akan menimbulkan kesukaran untuk meneliti kod pengaturcaraan jika terjadi sebarang masalah. Ia bertambah buruk jika pengaturcara atau ahli kumpulan berhenti atau tidak lagi berkerja ke atas laman web tersebut.

Internet merupakan aliran idea baru yang berterusan dan merupakan kaedah untuk berkomunikasi. Drupal fokus kepada pembangunan masa hadapan dan menyediakan pilihan-pilihan yang selaras dengan piawaian terkini. Selalunya berlaku di mana banyak  teknologi-teknologi yang terkini ia adalah amat sukar untuk di ikuti oleh segelintir kecil pengaturcara, tetapi Drupal mempunyai ramai pengaturcara yang hebat.

Piawaian laman web akan datang akan sentiasa berubah dan berkembang. Idea-idea baru yang akan menyusul memerlukan pengaturcara mengemaskini laman web dengan menulis balik kod pengaturcaraan anda. Dengan adanya Drupal anda boleh memastikan ia adalah fleksible dan bermodul untuk berkembang dan senang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini.


Drupal melengkapi keperluan pelbagai jenis laman web.

*Laman laman web ini tidak di majukan oleh kami tetapi di senaraikan supaya anda boleh membayangkan kebolehan fungsi-fungsi Drupal.

Gerbang laman web komuniti.
Jika kamu menghendaki berita-berita laman web di mana cerita-cerita di sediakan oleh pengunjung laman web, Drupal adalah sesuai untuk mengimpikan kehendak-kehendak anda dengan baik. Cerita-cerita yang akan dipaparkan dihantar sendiri oleh pengunjung laman web dan cerita yang terbaik akan di siarkan ke muka surat utama. Cerita-cerita atau komen-komen yang buruk akan sendirinya tersembunyi setelah terdapatnya undi-undi yang negatif.

Laman-laman aficionado
Drupal berkembang maju dengan kehebatan gerbang laman web dimana seseorang individu berkongsi kepakaran dan keghairahan ke atas sesuatu topic.

Penerbitan berita online. Drupal adalah sesuai untuk surat khbar, majalah dan organisasi penerbitan. 

Laman web-laman web korporat/intranet
Banyak syarikat menyelenggarakan laman web dalaman dan luaran dengan menggunakan Drupal berfungsi dengan baik melalui penggunaannya kerana ia adalah Sistem kebenaran-kebenaran  yang fleksibel dan ia adalah mudah untuk di terbitkan.Anda tidak perlu menunggu pentadbir web dengan begitu lama untuk mendapatkan sesuatu berkenaan projek terbaru anda.

Direktori maklumat
Jika anda menghendaki petunjuk atau rujukan sumber untuk topic yang di berikan, Drupal boleh di gunakan untuk tujuan tersebut. Pengguna boleh mendaftar dan memberi pendapat tentang direktori baru manakala penulis-penulis boleh melihat semua penghantaran.

Laman-laman web antarabangsa
Apabila anda mula manggunakan Drupal,anda telah mengikuti komuniti besar antarabangsa pengguna dan pemaju-pemaju.Terima kasih dengan cirri-ciri tempatan melalui laman-laman Drupal yang di guna pakai dalam pelbagai bahasa dengan luasnya.

Pendidikan
Drupal juga boleh di gunakan untuk membentuk komuniti pembelajaran yang dinamik semasa di dalam kelas atau sebagai platform untuk kelas pendidikan jarak jauh.Organisasi-organisasi pendidikan yang professional boleh mendapat banyak faedah daripada cirri-ciri interaktif dan keupayaan untuk menyediakan isi kandungan awam,sumber-sumber direktori kepada ahli sahaja,dan pengurusan langganan ahli.

Art, TV, Music, Multimedia When it comes to community art sites, Drupal is a great match. No other platform provides the rock solid foundation that is needed to make multimedia rich websites that allow users to share, distribute, and discuss their work with others. As time goes on, Drupal will only develop stronger support for audio, video, images, and playlist content for use in multimedia applications.

Kesenian,tv,muzik dan multimedia
Drupal merupakan system yang sesuai dalam membuat laman kesenian untuk komuniti. Tidak ada platform yang menyediakan asas yang kukuh untuk membuat laman web multi media yang membolehkan pengguna untuk berkongsi,mengedarkan dan membincangkan kerja-kerja  di antara mereka. Seperti masa berlalu, Drupal hanya akan menbangunkan sokongan yang kuat untuk audio,video,imej dan kandungan playlist untuk kegunaan aplikasi-aplikasi multimedia.